Plakat 18-03-2013

[Rozmiar: 90658 bajtów]

Uwaga Konkurs !!!!! „Boryna Roku 2013”

[Rozmiar: 90658 bajtów]


Uwaga Konkurs !!!!!
„Boryna Roku 2013”

Zarząd Powiatu w Skierniewicach ogłasza konkurs na najlepszego gospodarza
Powiatu Skierniewickiego „Boryna Roku 2013”.
W załączeniu regulamin konkursu i wnioski zgłoszeniowe.
We wszystkich sprawach dotyczących konkursu prosimy kontaktować się z Wydziałem Rozwoju, Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Skierniewicach
tel. 46/834-59-24

Uwaga Konkurs !!!!! „„POWIAT W OBIEKTYWIE”

Uwaga Konkurs !!!!!
„„POWIAT W OBIEKTYWIE”

Starosta Skierniewicki ogłasza konkurs na najlepsze prace fotograficzne w 4 kategoriach:
- Zabytki (obiekty sakralne, pomniki, budowle świeckie o walorach historycznych itp.)
- Kultura ludowa ( twórcy ludowi, dzieła sztuki ludowej itp.)
- Krajobrazy (krajobrazy, pomniki przyrody)
- Nowoczesność (nowoczesne budowle świeckie i sakralne, ciekawe rozwiązania
architektoniczne, inne przejawy nowoczesnych rozwiązań).
Zdjęcia te będą wykorzystywane przez Organizatora do celów promocyjnych Powiatu Skierniewickiego.
We wszystkich sprawach dotyczących konkursu prosimy kontaktować się z Wydziałem Rozwoju, Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Skierniewicach
tel. 46/834-59-24

Dzień Kobiet w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach

Tradycyjnie już z okazji Dnia Kobiet przedstawicielki kobiet z Powiatu Skierniewickiego gościły na zaproszenie władz powiatu w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach. Uroczyste spotkanie odbyło się w sobotę 9 grudnia, a zaproszenie na nie przyjęło ponad 250 pań niemal ze wszystkich miejscowości powiatu. Były panie – członkinie Kół Gospodyń Wiejskich i Ochotniczych Straży Pożarnych, a także innych organizacji działających na wsi i pracownice Starostwa Powiatowego w Skierniewicach.
Wśród gości obecne były Dorota Rutkowska i Krystyna Ozga posłanki na Sejm RP, Teresa Jędraszek Prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Głuchowie oraz Marek Mazur Przewodniczący Sejm

Zawiadomienie w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości położonych w obrębach gminy GODZIANÓW !

Z A W I A D O M I E N I EZgodnie z art.24 a ust.2 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne
i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku - Nr 193, poz. 1287)
zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów
i budynków dla nieruchomości położonych

w obrębach gminy GODZIANÓW

Przypominamy o obowiązku sporządzania zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów oraz o terminie ich składania.

Z dniem 15 marca 2013 r. mija termin przekazywania do Urzędu Marszałkowskiego
w Łodzi zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku
i unieszkodliwiania tych odpadów, za rok 2012 r. Obowiązek sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych dotyczy posiadacza odpadów, w tym wytwórcę komunalnych osadów ściekowych. Obowiązek ten wynika z art. 37 ust. 3 „starej” ustawy o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.) oraz art. 237 „nowej” ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21).

NOWA USTAWA O ODPADACH

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Skierniewicach informował, już o zmianach jakie wniosła nowa ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, która weszła w życie z dniem 23 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 21). Poniżej przedstawiamy jeszcze trochę szczegółów dotyczących zapisów nowej ustawy.

Razem przeciwko depresji – Konferencja w Starostwie

W dniu 26 lutego w sali sejmikowej Starostwa Powiatowego w Skierniewicach zorganizowana została przez Powiatową Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczną po raz drugi Konferencja „Razem przeciwko depresji”.


[Rozmiar: 90658 bajtów]
Wygenerowano w sekund: 0.08
7,799,331 unikalne wizyty