Wystąpieniem Krzysztofa Jana Kalińskiego rozpoczął się w ZSP w Bolimowie cykl „Spotkań z ciekawymi ludźmi”

Newsy[center]Spotkanie z historią [/center]

Na zaproszenie dyrektor szkoły Doroty Dziekanowskiej oraz nauczycieli historii – Liliany Wiśniewskiej i Marcina Wójcika przyjechał do ZSP w Bolimowie Krzysztof Jan Kaliński, burmistrz Łowicza. Celem jego wizyty była prelekcja na temat użycia gazów bojowych podczas I wojny światowej. Spotkanie odbyło się w miniony wtorek, tj. 15 stycznia.

NOWA USTAWA O ODPADACH

Ochrona ŚrodowiskaWydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Skierniewicach informuje, że dnia 23 stycznia 2013 r. weszła w życie nowa ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 21), która zastąpiła obowiązującą do tej pory ustawę z dnia
27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.). Ustawa została przygotowana i uchwalona celem wdrożenia do polskiego prawa ostatnio wydanych aktów unijnych z tego zakresu, w szczególności dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy.

150 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

NewsyW tym roku przypada 150 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. Obchody rocznicowe objęły wiele miejscowości w całej Polsce w tym także Skierniewice.
Zasadnicza część tych obchodów została zorganizowana w dniu 23 stycznia br.

ZAWIADOMIENIE

NewsySkierniewice, 18 stycznia 2013 roku

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie informuję

że XXVII sesję Rady Powiatu w Skierniewicach
zwołałam
na wtorek 29 stycznia 2013 roku o godzinie 14.30
w sali sejmikowej nr 123 Starostwa Powiatowego
w Skierniewicach
ul. Konstytucji 3 Maja nr 6.


Porządek obrad stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia.Przewodnicząca Rady
Danuta KwiecińskaPorządek obrad stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia.

Muzeum Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie organizuje ogólnopolski konkurs geologiczno – środowiskowy „Nasza Ziemia – środowisko

Ochrona Środowiska
[Rozmiar: 90658 bajtów]


Muzeum Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie organizuje ogólnopolski konkurs geologiczno – środowiskowy „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro”. W tym roku konkurs odbędzie się już po raz 14 i nosi hasło ”Drapieżne oblicza Ziemi”.
Konkurs składa się z części plastycznej przeznaczonej dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych oraz części teoretycznej - dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Oddział Świętokrzyski PIG-PIB w Kielcach przeprowadza konkurs dla województw: łódzkiego i świętokrzyskiego. W części plastycznej konkursu już po raz siódmy biorą udział dzieci ze szkół na Litwie.

Plan operacyjny zimowego utrzymania dróg w sezonie 2012/2013

NOWA JAKOŚĆ W GEODEZJI POWIATOWEJ

GeodezjaMając na uwadze jak najlepsze zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej Powiatu Skierniewickiego i podnoszenie jakości wykonywanych zadań z zakresu geodezji, kartografii i katastru, Starostwo Powiatowe w Skierniewicach udostępnia nowe narzędzie internetowe do wykorzystania przez wszystkich zainteresowanych. Jest to GEOPORTAL POWIATOWY, który ma służyć zarówno mieszkańcom (tryb publiczny), jak również geodetom i gminom (tryb niepubliczny). W wersji ogólnodostępnej na tle ortofotomapy prezentowane są granice administracyjne, działki, użytki, budynki, adresy. Tryb niepubliczny umożliwia geodetom internetowe zgłaszanie robót geodezyjnych bez konieczności zjawiania się w ośrodku dokumentacji, przeglądanie opisowej bazy danych. Gminy uzyskują dostęp do aktualnej części graficznej i opisowej ewidencji gruntów i budynków. Dostęp do trybu niepublicznego jest możliwy po podpisaniu stosownej umowy, otrzymaniu loginu i hasła.
Adres: http://powiat-skierniewice.geoportal2.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej starostwa tj. http://www.powiat-skieniewice.pl – logo o nazwie „GEOPORTAL POWIATOWY”.

Orkiestra zagrała także w Powiecie

NewsyWielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała po raz 21 w dniu 13 stycznia br.
W całym kraju odbyły się koncerty, loterie, licytacje, tysiące wolontariuszy zbierało pieniądze do puszek.
Orkiestrowego akcentu nie zabrakło także w Powiecie Skierniewickim, którego przedstawiciele aktywnie włączyli się w orkiestrowe granie.
Wygenerowano w sekund: 0.07
7,813,358 unikalne wizyty