Informacja o XXXVIII sesji Rady Powiatu SkierniewickiegoKolejny V etap wymiany okien i drzwi w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach zakończony !!!
INFORMACJA

INFORMACJA


Starostwo Powiatowe w Skierniewicach informuje, iż z dniem 01 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017r. poz.1566; zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 2180), wprowadzająca odmienne regulacje o charakterze kompetencyjnym i instytucjonalnym. Utworzone zostało Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE, w obszarze właściwości którego będzie m.in. wydawanie pozwoleń wodnoprawnych.
W związku z powyższym na podstawie art. 545 ust.5 wyżej wymienionej ustawy Starosta Skierniewicki utracił właściwość do wydawania pozwoleń wodnoprawnych.
Jednocześnie informuje się, że adresy poszczególnych zarządów zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE będą dostępne na stronach internetowych Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz regionalnych zarządów gospodarki wodnej.

Starosta Skierniewicki
Mirosław Belina

Informacja o XXXVII sesji Rady Powiatu SkierniewickiegoPodsumowanie Roku Sportowego 2017!!!

Podsumowanie Roku Sportowego 2017!!!

14 stycznia 2018r. w budynku Starostwa Powiatowego w Skierniewicach odbyła się uroczystość podsumowania Roku Sportowego 2017.Historię sportu Powiatu Skierniewickiego tworzą młodzi ludzie, ich trenerzy oraz miłośnicy sportu, którym tego dnia podziękowano wręczając puchary dla sportowców Powiatu Skierniewickiego w kategorii: piłka nożna, tenis stołowy, korfbal oraz w kategorii: talenty piłkarskie. Uroczystość Podsumowania Roku Sportowego była też okazją wręczenia medali 70-lecia LZS, złotych, srebrnych oraz brązowych honorowych odznak LZS oraz medali z okazji 150-lecia Powiatu Skierniewickiego.


Zapraszamy do galerii

Dotacja na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej.

Dotacja na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej.

Dotacja celowa przyznana przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi na podstawie umowy Nr 102/2017/960.67 z dnia 11.12.2017r. Zakres rzeczowy dotacji obejmuje: zakup wyposażenia, sprzętu, aparatury medycznej i produktów leczniczych do gabinetów profilaktyki zdrowotnej. Dotacje uzyskały następujące szkoły: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bolimowie. Zadanie zostało sfinansowane ze środków budżetu państwa otrzymanych za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego.
Całkowita wartość zadania 10.493,00 zł.

Afrykański pomór świń(ASF)Zapraszamy do galerii


W dniu 10 stycznia br. Starostwie Powiatowym w Skierniewicach odbyło się spotkanie poświęcone aktualnej sytuacji epizooterycznej związanej z występowaniem i zwalczaniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Afrykańskiego Pomoru Świń.
Organizatorem konferencji był Starosta Skierniewicki- Mirosław Belina , Andrzej Kowara – Przewodniczący Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego
w Skierniewicach oraz Piotr Cymerski – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Skierniewicach.
Na spotkanie licznie przybyli kierownicy powiatowych służb, Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w Skierniewicach, Prezesi Kół Myśliwskich, Łowczowie, Myśliwi, hodowcy świń oraz pośrednicy w obrocie trzodą chlewną.
Afrykański pomór świń(ASF) to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie oraz dziki. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF w związku, z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Najczęstszym sposobem zakażenia zwierząt jest bezpośredni lub pośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi. ASF jest zagrożeniem zarówno dla dużych jak i małych gospodarstw.
Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem uczestników.

Afrykański pomór świń

Wygenerowano w sekund: 0.06
3,023,348 unikalne wizyty