UCHWAŁA NR 300/18


Historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi

Skierniewice, dnia 16.05.2018Znak:ROŚ.604.1.9.2018.ZB

INFORMACJA
Realizując obowiązek ustawowy wynikający z art. 101d ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) Starosta Skierniewicki dokonuje identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.
Przez historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi rozumie się:
• zanieczyszczenie powierzchni ziemi, które zaistniało przed dniem 30 kwietnia 2007 r.
• wynika z działalności, która została zakończona przed dniem 30 kwietnia 2007 r.
• szkodę w środowisku w powierzchni ziemi w rozumieniu art. 6 pkt 11 lit. c ustawy z dnia
13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1789 z późn. zm.), która została spowodowana przez emisję lub zdarzenie, od którego upłynęło więcej niż 30 lat.
Rejestr historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi prowadzi Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Prowadzenie i nadzorowanie spraw dotyczących działań remediacyjnych (naprawczych) powierzono Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska.
Starosta dokonuje identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi oraz sporządza wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.

Każdy, kto stwierdził potencjalne historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, może zgłosić ten fakt staroście (art. 101e ust. 3 w/w ustawy).
W zgłoszeniu należy wskazać następujące informacje (art. 101e ust. 4 w/w ustawy).:
1. imię i nazwisko albo nazwę podmiotu zgłaszającego oraz adres jego zamieszkania lub siedziby;
2. wskazanie miejsca, w miarę możliwości poprzez podanie adresu lub numeru działki ewidencyjnej;
3. informacje na temat czasu wystąpienia zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w tym, w miarę możliwości, dokumenty uprawdopodobniające, że zgłoszenie dotyczy historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi;
4. opis stwierdzonej sytuacji wskazującej na występowanie potencjalnego historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, dokumentację, która uprawdopodobni jej wystąpienie, w tym, w miarę możliwości, nazwy substancji powodujących ryzyko oraz wyniki badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami, wykonanych przez laboratorium, o którym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a.
Stosowne zgłoszenia o potencjalnych zanieczyszczeniach powierzchni ziemi prosimy przekazywać na adres: Starostwo Powiatowe w Skierniewicach, Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice lub na adres e-mail: wos@powiat-skierniewice.pl


SKIERNIEWICE ROAD RACESKIERNIEWICE ROAD RACE: WYŚCIG DO SZEŚCIANU
Przez weekend kolarze mierzyli się nie tylko z trzema konkurencjami. By sięgnąć po prestiżowy triumf pokonać trzeba było przynajmniej dwa razy więcej przeszkód. Kolarze zaciskali więc zęby i dawali z siebie wszystko.

O skierniewickim wyścigu mówiło się już od dłuższego czasu. Przygotowany przez Cezarego Zamanę program budził niemałe kontrowersje: czasówka, kryterium i wyścig ze startu wspólnego. „Wiele osób odradzało mi organizację kryterium, wielu osobom ta idea się nie podobała” – przypomina Cezary Zamana, spoglądając na kolarzy regenerujących się w Miejskim Parku już po zakończeniu wyścigu. „Ja jednak wierzyłem, że warto się tego trzymać. Co więcej, przypuszczałem, że to właśnie kryterium będzie rozstrzygające dla losów wyścigu”.
Rozgłos wokół Skierniewice Road Race wynikał też z oprawy wyścigu. Organizacja przez Zamana Group, zaproszenie do peletonu Dariusza Baranowskiego oraz zaangażowanie Tomasza Jarońskiego sprawiły, że Wyścig Trzech Lilii wyraźnie odróżniał się od konkurencyjnych imprez.
Ale najbardziej elektryzujące okazały się sobotnio-niedzielne starty. Iskrzyło się już podczas 7-kilometrowej czasówki. Ruszający z rampy kolarze nie wiedzieli, że czekają na nich złośliwe podmuchy wiatru, zjawiające się w najmniej oczekiwanych momentach. Marzenia o dobrym wyniku były brutalnie weryfikowane. Zwłaszcza że rywale prezentowali kosmiczny poziom. Gdy nie wiało, temperaturę podnosił doskwierający upał. Wpadający na metę kolarze, rozpędzeni do grubo ponad 50 km/h, zlani byli potem.
By ochłonąć, mieli kilkanaście minut. Po przenosinach na skierniewicki rynek rozpoczęło się rozpalające tyle dyskusji kryterium. Gdy pod magistratem ustawiły się dziesiątki kolarzy, rozbłysło żółte światło na pick-upie Cezarego Zamany, a z głośników popłynął znany z transmisji Eurosportu głos Tomasza Jarońskiego, wokół startu zgromadziło się wielu kibiców. Nie żałowali: śmigający im raz po raz przed oczami zawodnicy hipnotyzowali swoim rozpędzonym korowodem. Wielu kolarzom tętno nie schodziło poniżej 180 uderzeń, a brukowany odcinek był zawsze walką o przetrwanie.
W niedzielę odbył się wyścig ze startu wspólnego, czyli koronna dyscyplina. Tutaj przeszkodą był nie tylko profil trasy, w tym słynny w regionie Mur de Kwas, czyli długi pojazd o zaskakująco niewielkim, lecz uciążliwym nachyleniu. Dla wielu kolarzy trudnością była walka z taktyką kilku drużyn, które po ucieczce dwóch faworytów, konsekwentnie pilnowały peletonu i osłabiały wszystkie akcje zaczepne. Do tego wszystkiego doszło jeszcze zmęczenie po sobocie i dokuczliwy ból w nogach.
„Było tak, jak przewidywałem. Kryterium zadecydowało o wszystkim. To tam kolarze najmocniej się wykrwawili i pozbawili sił na niedzielny wyścig” – podsumowuje Cezary Zamana. „Widziałem to po ich dzisiejszej jeździe, jak wiele trudu kosztował ich każdy pokonany kilometr. Jedno jest pewne. W Skierniewicach zwycięzcą nie zostawało się przez przypadek. Trzeba było sobie ten triumf wyszarpać”.
Żadnego szarpania nie było za to przy organizacji Skierniewice Road Race. Wręcz przeciwnie. „Organizuję wyścigi od wielu, wielu lat, ale poziom gościnności i zaangażowania Prezydenta Skierniewic Krzysztofa Jażdżyka, Wójta Gminy Skierniewice Dominika Moskwy oraz Starosty powiatu Mirosława Belinę pozytywnie mnie zaskoczył” – przyznaje dyrektor sportowy Skierniewice Road Race. „Dzięki nim wszystko było dopięte na ostatni guzik. A zwłaszcza zabezpieczenie tras i bezpieczeństwo kolarzy, do czego zawsze przykładam wielką wagę”. Niemałe znaczenie dla udanego przygotowania wyścigu była postać Jędrzeja Lenarcika, który wspierał Cezarego Zamanę w przygotowanie trasy. Sam też wystartował w wyścigu, zajmując trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej ½ Pro. Przychylne nastawienie lokalnych mediów, tak ciekawie informujących o dwudniowych zawodach, wytworzyło pozytywną atmosferę i przyciągnęło do kibicowania wielu mieszkańców miasta.
Oceniając poziom sportowy i organizacyjny Skierniewice Road Race, a także przyglądając się udanej współpracy Cezarego Zamany z Urzędem Miasta Skierniewice, Urzędem Gminy Skierniewice oraz skierniewickim starostwem powiatowym, można być niemal pewnym, że za rok kolarze znów wystartują w Wyścigu Trzech Lilii.


Zapraszamy do galerii

Swięto Rodziny

UCHWAŁA NR 297/18

Boryna Roku 2018

Podczas Dożynek Powiatowych 2018r w Bolimowie
wybierzemy najlepszego gospodarza powiatu 2018r.


Zarząd Powiatu Skierniewickiego w celu popularyzacji osiągnięć zawodowych
i społecznych rolników oraz aby promować nowoczesne rolnictwo i aktywność społeczną na obszarach wiejskich, przygotował założenia konkursu na najlepszego gospodarza Powiatu Skierniewickiego pn. „Boryna Roku 2018”, jest to szósta edycja tego konkursu.
Tak jak w roku ubiegłym konkurs będzie się odbywał w czterech kategoriach tj. małe gospodarstwo rolne (powierzchnia mniejsza niż 10 ha), gospodarstwo rolne (powierzchnia powyżej 10 ha), gospodarstwo specjalistyczne oraz zakład rolno – spożywczy i zostanie rozstrzygnięty podczas tegorocznych Dożynek, 26 sierpnia br. w Bolimowie a jego zwycięzcy otrzymają Statuetki i Dyplomy Honorowe.
Regulaminy i kwestionariusze zgłoszeniowe są dostępne na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Skierniewicach www.powiat-skierniewice.pl/downloads.php?cat_id=16 oraz w Biurze Obsługi Interesanta.
Zachęcamy rolników do wzięcia udziału w konkursie, zobaczymy kto w tym roku otrzyma tytuł „Boryna Roku 2018”.?

Powiat Skierniewicki w ramach realizowanej operacji, na które otrzymało dofinansowanie z PROW 2014-2020 - pn. „Święto rodziny - integracją pokoleń” - ogłasza trzy konkursy

Pismo

Wygenerowano w sekund: 0.06
3,580,442 unikalne wizyty