ogłoszenie

ogłoszenie o przetargu-Sewerynów

ZARZĄDZENIE Nr 22 /2019

dożynki 2019

Uaktualniona lista jednostek nieodpłatnej pomocy prawnej

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców Powiatu Skierniewickiego, którą zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej sporządza i aktualizuje starosta.

Lista obejmuje w szczególności: poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne.

Lista zawiera dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających na zlecenie oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów. Dane obejmują informacje o nazwie jednostek, zakresie poradnictwa, adresach i danych kontaktowych, w tym o stronach internetowych i numerach telefonicznych, dniach i godzinach działalności oraz kryteriach dostępu do usługi.

W Starostwie Powiatowym w skierniewicach przy ul. 3 Maja 6 udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie odbywa się według kolejności zgłoszeń. Zapisy na wizyty pod numerem telefonu: 46 834 59 32.

Osoba udzielajaca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie może ustalić inną kolejność z ważnych powodów. Kobiecie, która jest w ciąży udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością. Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczajace trudności w komunikowaniu się mogą uzyskać poradę przez telefon. Więcej informacji pod numerem telefonu wskazanym do zapisów.
Uaktualniona lista jednostek nieodpłatnej pomocy prawnej

Ogłoszenie

aAbsolutoryjna VIII sesja Rady Powiatu Skierniewickiego

Wygenerowano w sekund: 0.07
5,799,379 unikalne wizyty