Do偶ynki powiatu skierniewickiego w Bolimowie

Zarz膮dzenie Nr 25/2018

Zarz膮dzenie Nr 25/2018
Starosty Skierniewickiego
z dnia 01 sierpnia 2018 roku

w sprawie skr贸cenia czasu pracy pracownik贸w Starostwa Powiatowego
w Skierniewicach.

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorz膮dzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 zm.: Dz.U. z 2018r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 145 搂1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 917 zm.: Dz.U. z 2018r. poz. 1000, poz. 1076) w zwi膮zku z 搂15 ust. 1 Rozporz膮dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze艣nia 1997r. w sprawie og贸lnych przepis贸w bezpiecze艅stwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 zm.: Dz.U. z 2007r. Nr 49, poz. 330, Dz.U. z 2008r. Nr 108, poz. 690, Dz.U. z 2011r. Nr 173, poz. 1034) zarz膮dzam co nast臋puje:


搂 1. 1. W zwi膮zku z utrzymuj膮cymi si臋 wysokimi temperaturami powietrza i prognozami pogody wskazuj膮cymi na wysokie temperatury powietrza w najbli偶szych dniach, wprowadzam w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach z siedzib膮 przy ul. Konstytucji 3 Maja 6 oraz Kaczy艅skiego 9 skr贸cony czas pracy o 1 godzin臋 dziennie w okresie od 01.08.2018r. do 03.08.2018r.

2. W wy偶ej wymienionym okresie:
1) Starostwo Powiatowe w Skierniewicach z siedzib膮 przy ul. Konstytucji 3 Maja 6 b臋dzie czynne w godzinach od 8.00 do 15.00.
2) Starostwo Powiatowe w Skierniewicach z siedzib膮 przy ul. Kaczy艅skiego 9 b臋dzie czynne w godzinach od 7.00 do 14.00.


搂2. Niniejsze Zarz膮dzenie wchodzi w 偶ycie z dniem podpisania.

搂3. Wykonanie Zarz膮dzenia powierza si臋 Sekretarzowi Powiatu.
wz. STAROSTY
Tadeusz Grotkowski
Wicestarosta

Informacja o XLIII sesji Rady Powiatu Skierniewidzkiego

Dzia艂aj膮c na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz膮dzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm. poz.1000) oraz 搂 16 Statutu Powiatu Skierniewickiego informuj臋 o XLIII sesji Rady Powiatu Skierniewickiego, kt贸ra odb臋dzie si臋 w poniedzia艂ek 30 lipca 2018 roku o godzinie 14:00 w sali nr 123, I p. Starostwa Powiatowego w Skierniewicach przy ul. Konstytucji 3 Maja nr 6.
Proponowany porz膮dek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocno艣ci.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarz膮du Powiatu w okresie mi臋dzysesyjnym.
4. Podj臋cie uchwa艂y Nr XLIII/204/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Skierniewickiego na lata 2018 - 2021 wraz z prognoz膮 kwoty d艂ugu na lata 2018-2030.
5. Podj臋cie uchwa艂y Nr XLIII/205/18 w sprawie zmian w bud偶ecie na 2018 rok.
6. Interpelacje i zapytania Radnych.
7. Wnioski i o艣wiadczenia Radnych.
8. Sprawy r贸偶ne.
9. Zako艅czenie obrad
Przewodnicz膮ca Rady
(-) Teresa J臋draszek

umowa na dofinansowanie remontu zabytkowego budynku

Wicemarsza艂ek Wojew贸dztwa 艁贸dzkiego Artur Bagie艅ski oraz Starosta Skierniewicki Miros艂aw Belina i Wicestarosta Skierniewicki Tadeusz Grotkowski w towarzystwie Skarbnika Powiatu Ewy Ulanowskiej podpisali umow臋 na dofinansowanie remontu zabytkowego budynku, w kt贸rym znajduje si臋 Starostwo Powiatowe w Skierniewicach, 61 tys. 600 z艂 b臋dzie do艂o偶one do poprawy elewacji budynku dawnego Sejmiku. Te pieni膮dze to efekt dobrego wniosku z艂o偶onego na dofinansowanie remont贸w zabytk贸w w 艁贸dzkiem. Przypomnijmy, 偶e w tym roku w Bud偶ecie Wojew贸dztwa zapisano na ten cel rekordow膮 kwot臋 5 mln z艂. Poni偶ej zdj臋cia z podpisania umowy.

PO艢 dla powiatu Skierniewickiego

Skierniewice, dnia 27 czerwca 2018 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 艣rodowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 r. o udost臋pnianiu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska
oraz o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z p贸藕n. zm.), informuj臋 o opracowaniu projektu dokumentu pt. 鈥濸rogram Ochrony 艢rodowiska dla powiatu skierniewickiego na lata 2018-2021鈥 oraz jego prognozy oddzia艂ywania na 艣rodowisko.
Zainteresowani mog膮 zapozna膰 si臋 z dokumentacj膮 sprawy, kt贸ra jest do wgl膮du w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach ul. Konstytucji 3 Maja 6 pok贸j 127 oraz na stronie internetowej: http://bip.powiat-skierniewice.pl/.
Ka偶dy ma prawo sk艂adania uwag i wniosk贸w do ww. projekt贸w dokument贸w.
Wnioski i uwagi mo偶na sk艂ada膰 pisemnie na adres Starostwa Powiatowego w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice, ustnie do protoko艂u w siedzibie Starostwa i za pomoc膮 艣rodk贸w komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: sekretariat@powiat-skierniewice.pl, w terminie 21 dni od daty podania
do publicznej wiadomo艣ci niniejszego obwieszczenia.
Organem w艂a艣ciwym do rozpatrzenia uwag i wniosk贸w jest Zarz膮d Powiatu Skierniewickiego.

XLII sesja Rady Powiatu Skierniewickiego

Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do oddania w najem


艢wi臋to Rodziny - integracj膮 pokole艅

鈥炁歸i臋to Rodziny - integracj膮 pokole艅鈥

Dnia 26 maja 2018 r. w Strobowie odby艂a si臋 operacja pn. "艢wi臋to Rodziny - integracj膮 pokole艅" maj膮ca na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego obszaru LGD - 鈥濭niazdo鈥 poprzez organizacj臋 imprezy plenerowej promuj膮cej lokalne zasoby kulturowe wsp贸艂finansowana ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej w ramach poddzia艂ania "Wsparcie na wdra偶anie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spo艂eczno艣膰" Programu Rozwoju Obszar贸w Wiejskich na lata 2014-2020.
Na pocz膮tku imprezy zosta艂o zasadzone drzewko integracji przez W艂adze Powiatu Skierniewickiego oraz zaproszonych go艣ci. W ramach tej imprezy uczestnicy mogli pos艂ucha膰 kompozycji muzycznych zespo艂u regionalnego USTRONIE oraz obejrze膰 pokazy cyrkowe - iluzjonisty Rafa艂 Mulka. Gwiazd膮 艢wi臋ta by艂 Robert Janowski.
Podczas imprezy mo偶na by艂o skosztowa膰 potraw regionalnych prezentowanych przez Ko艂a Gospody艅 Wiejskich czy Stowarzyszenia z terenu Powiatu Skierniewickiego w ramach konkursu na 鈥濼radycyjna potraw臋 rodzinn膮鈥 oraz pos艂ucha膰 i obejrze膰 wyst臋py dzieci ze szk贸艂 i przedszkoli z terenu Powiatu w ramach konkursu 鈥濸rzegl膮d Tw贸rczo艣ci Artystycznej鈥. Tego dnia odby艂 si臋 te偶 konkurs pn. 鈥濷dkrywamy rodzinne talenty鈥, w kt贸rym zaprezentowa艂y si臋 uzdolnione rodziny z terenu Powiatu. Wszystkim uczestnikom konkurs贸w w艂adze Powiatu wr臋czy艂y nagrody rzeczowe. Wr臋czane te偶 by艂y nagrody w postaci drzewek w konkursie 鈥瀂 wiedzy o Lokalnej Strategii Rozwoju - Lokalnej Grupy Dzia艂ania 鈥濭niazdo鈥. Odwiedzaj膮cy imprez臋 mogli popr贸bowa膰 groch贸wki i da艅 z grilla, a tak偶e s艂odko艣ci prezentowanych w trakcie pokazu kuchni regionalnej.
Na imprezie nie zabrak艂o tak偶e takich atrakcji jak: fotobudki, dmuchanego placu zabaw, przeja偶d偶ek konnych bryczk膮, foodtruck z pizz膮 czy pokaz贸w stra偶ackich i pokaz贸w Policji.


鈥濫uropejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszar贸w Wiejskich: Europa inwestuj膮ca w obszary wiejskie鈥


Zapraszamy do galeri

Wygenerowano w sekund: 0.06
3,904,574 unikalne wizyty