Kompetencji Starosty jako Kierownika Starostwa

Mirosław Belina
pok. 116, tel. 834 59 15
starosta@powiat-skierniewice.pl


Do zakresu zadań i kompetencji Starosty jako Kierownika Starostwa należy:
1) Wykonywanie zadań zastrzeżonych dla Starosty przez ustawy, uchwały Rady i Zarządu oraz wynikających z postanowień Statutu Powiatu i niniejszego Regulaminu.
2) Kształtowanie i realizacja polityki kadrowej w Starostwie.
3) Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Starostwa i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności.
4) Udzielanie pełnomocnictw pracownikom Starostwa, powiatowych służb i inspekcji oraz kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu.
5) Udzielanie upoważnień do używania tytułu służbowego odpowiadającego powierzonym zadaniom jak np. pełnomocnik do spraw..., geolog powiatowy, geodeta powiatowy, doradca, asystent, rzecznik prasowy, itp.
6) Podejmowanie działań zapewniających prawidłową realizację zadań przypisanych Powiatowi.
7) Nadzorowanie organizacji pracy i realizacji zadań przez Starostwo.
8) Nadzorowanie i organizowanie pracy:

- Wydziału Rozwoju, Promocji i Współpracy
- Powiatowego Rzecznika Konsumentów
- Administratora Bezpieczeństwa Informacji
- Biura Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego
- Pełnomocnika ds. Zarządzania Jakością
- Stanowiska ds. Kontroli
- Radcy Prawnego
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
- Domu Dziecka w Strobowie
- Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
9) Koordynowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Powiat

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Wygenerowano w sekund: 0.06
7,976,403 unikalne wizyty