Historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi

Skierniewice, dnia 16.05.2018 Znak:RO艢.604.1.9.2018.ZB INFORMACJA Realizuj膮c obowi膮zek ustawowy wynikaj膮cy z art. 101d ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 鈥 Prawo ochrony 艣rodowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 519 z p贸藕n. zm.) Starosta Skierniewicki dokonuje identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszcze艅 powierzchni ziemi. Przez historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi rozumie si臋: 鈥 zanieczyszczenie powierzchni ziemi, kt贸re zaistnia艂o przed dniem 30 kwietnia 2007 r. 鈥 wynika z dzia艂alno艣ci, kt贸ra zosta艂a zako艅czona przed dniem 30 kwietnia 2007 r. 鈥 szkod臋 w 艣rodowisku w powierzchni ziemi w rozumieniu art. 6 pkt 11 lit. c ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w 艣rodowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1789 z p贸藕n. zm.), kt贸ra zosta艂a spowodowana przez emisj臋 lub zdarzenie, od kt贸rego up艂yn臋艂o wi臋cej ni偶 30 lat. Rejestr historycznych zanieczyszcze艅 powierzchni ziemi prowadzi Generalny Dyrektor Ochrony 艢rodowiska. Prowadzenie i nadzorowanie spraw dotycz膮cych dzia艂a艅 remediacyjnych (naprawczych) powierzono Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony 艢rodowiska. Starosta dokonuje identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszcze艅 powierzchni ziemi oraz sporz膮dza wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszcze艅 powierzchni ziemi. Ka偶dy, kto stwierdzi艂 potencjalne historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, mo偶e zg艂osi膰 ten fakt staro艣cie (art. 101e ust. 3 w/w ustawy). W zg艂oszeniu nale偶y wskaza膰 nast臋puj膮ce informacje (art. 101e ust. 4 w/w ustawy).: 1. imi臋 i nazwisko albo nazw臋 podmiotu zg艂aszaj膮cego oraz adres jego zamieszkania lub siedziby; 2. wskazanie miejsca, w miar臋 mo偶liwo艣ci poprzez podanie adresu lub numeru dzia艂ki ewidencyjnej; 3. informacje na temat czasu wyst膮pienia zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w tym, w miar臋 mo偶liwo艣ci, dokumenty uprawdopodobniaj膮ce, 偶e zg艂oszenie dotyczy historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi; 4. opis stwierdzonej sytuacji wskazuj膮cej na wyst臋powanie potencjalnego historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, dokumentacj臋, kt贸ra uprawdopodobni jej wyst膮pienie, w tym, w miar臋 mo偶liwo艣ci, nazwy substancji powoduj膮cych ryzyko oraz wyniki bada艅 zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami, wykonanych przez laboratorium, o kt贸rym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a. Stosowne zg艂oszenia o potencjalnych zanieczyszczeniach powierzchni ziemi prosimy przekazywa膰 na adres: Starostwo Powiatowe w Skierniewicach, Wydzia艂 Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska, ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice lub na adres e-mail: wos@powiat-skierniewice.pl
Wygenerowano w sekund: 0.05
8,279,014 unikalne wizyty